قیمت : ۲۵۰۰ تومان


نام ابزار : مگنت قرصی(آهن‌ربا)

مورداستفاده : نقاط انطباقی دست در سجوک تراپی

کاربرد: کاهش یا افزایش انرژی در نقاط انطباقی ترجمان‌ها

سایز :قطر ۷mm * ارتفاع ۳mm

جنس کالا : نئودمیوم (اصل)

تاریخ‌مصرف :حداقل تا ۶ ماه بدون به‌هم‌ریختگی میدان مغناطیسی

توجه : به‌دوراز مگنت‌ها و آهن‌رباهای دیگر و همچنین وسایل الکترونیکی نگهداری شود