نخاع

چگونه هدف و انگیزه کافی ایجاد کنم؟

“هدف و انگیزه بالا “

هدف✅نخاع اگر خوب عمل کنید ، یک حس رضایتمندی درونی شما را در بر می گیرد ، یک حس رضایت ، این حس بهترین حسی است که در هیچکدام  از انرژی ارگانهای دیگر نیست

 

سن فعالیت نخاع:

✅ در سنین جوانی فعالیت نخاع به اوج خود میرسد. از سن ۲۴ تا ۳۶ سالگی عشق که از قدرت مزاج نخاع سرچشمه میگیرید. در سن ۳۶ سالگی به مرحله پختگی خود میرسد.( البته در بعضی افراد تمام عمر در اوج است که در محاسبات مزاجی آموزش خواهید دید)  .

شما تا این سنین اجازه دارید در شغلتان ریسک کنید و ورشکست شوید.چون انرژی نخاع شما را دوباره به جلو هول خواهد داد و دوباره شروع خواهید کرد و پر از انرژی هستید .

ولی بعد از ۳۶ سالگی که سوخت نخاع شما رو به کاستی رفت دیگر نخواهدی توانست شروع کننده خوبی باشید . لذا قدرت ریسک شما به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت . و وارد مرحله انرژِی معده خواهید شد که نیاز به ثبات در زندگی است

مواد مخدر و لذت در نخاع :مواد مخدر

✅ اداره سیستم اعصاب و رشته های عصبی به عهده نخاع است لذا بیشتر احساس را شما میتوانید از نخاع استخراج کنید و نخاع داغترین مزاج را داراست

✅اگر شخصی مواد مخدر مصرف می کند، تاثیر مستقیم آن روی مغز و نخاع است .

مواد مخدر از هر نوعی که باشد نخاع را گرم میکند و باعث یک حس رضایتمندی بالا در شخص میشود . تاثیر بدی که این مواد می گذارند اینست که بعد از هر بار مصرف نخاع را کمی سردتر از قبل میکنند و شخص مصرف کننده دفعه بعد مجبور است .مقدار بیشتری مصرف کند تا نخاع را گرم  لذت بیشتری کسب کند، لذا به همین شکل دوز مصرف افزایش پیدا میکند

  • همه مواد مخدر نخاع را داغ میکنند چه سیگار باشد چه مشروبات الکلی و چه مواد مخدر …
  • اما اگر به صورت طبیعی بتوانید نخاع خود را گرما دهید قطعا بدانید لذتی که در زندگی خواهید برد برای هیچکس قابل درک نیست .
  • شما برای ترک مواد مخدر حتما میبایست به کانال نخاع خود گرما دهید تا دوباره سردی در نخاع شما رو برای مصرف مواد تحریک نکند ( در دوره های آموزشی به طور کامل فرا خواهدی گرفت)
  • شما در اوج قدرت نخاع چنان رضایتمندی و حس خوب را تجربه خواهید کرد که هر لحظه حس خوب زندگی را خواهید چشید
  • با فعالیت خوب نخاعی است که شخص می تواند اهداف بزرگی مکتوب کرده و تا رسیدن به آن تلاش کند
  • تنبلی در این سیستم جایی ندارد
  • سحرخیزی و خوش برخوردی و مهمتر از همه “تجربه عشق ” از اسرار این کارکرد ارگان است
  • تا سیستم نخاع خوبی نداشته باشید مطلقا از زندگی و لذت های آن چیزی درک نخواهید کرد

بیماریهای نخاع :نخاع

✅اگر مفاصل ، مشکلات حرکتی ، دردهای ستون فقرات و … دارید ، می بایست انرژی نخاع را تقویت کنید

✅ نخاع مدیریت تمام ارگانهای ینگ را به عهده دارد . و هر کسی که قصد دارد هر کدام از ارگانهای ینگ را اصلاح کند؛ حتما میبایست  کانال انرژی نخاع خود را نیز تقویت کند

 

 

 

کلام آخر:

  • یک سیستم نخاع عالی می تواند از شما فردی موفق با روابط عموم قوی و انگیزه منحصر به فرد ایجاد کند؛ به طوری که شکست ناپذیر شوید وتا به مقصود خود نرسیده اید از پا ننشینید
  • سیستم عصبی در همه جای بدن شما پراکنده است. به همین دلیل موتور سوخت جسمی شما که از اعصاب شما تامین میشود میتواند دستورات لازم را برای همه موارد ارسال کندانگیزه قوی

شروع کنید