طحال

آرامش و ندای درونی

 

چگونه ذهنی آرام و رفتاری با ثبات داشته باشم؟

انرژی طحال ، یین و با ثبات است و میتواند تعهد و ثبات رفتار در زناشویی و جنس مخالف را تضمین کندطحال

اگر صحال شخصی ضعیف باشد ، دچار شوغی ذهن بسیاری شده و نمیتواند درست تصمیم گیری کند و ذهن نارامی خواهد داشت

✅طحال بیشترین تبادل انرژی را انجام میدهد

✅طحال تبدیل و انتقال را اداره میکند

✅روند تبدیل غذا به انرژی و خون است

✅از نظر چینی ها اصلی ترین عضو گوارش است

✅جوهر مغذی خالص را از آب و غذا استخراج میکند و انرژی( چی) را به طرف ریه ها میفرستد

✅طحال منبع خون و انرژی در بدن است

✅طحال محل ذخیره استعدادهای نهانی است

✅اگر طحال دچار ناهماهنگی شود ،کل بدن دچار بیحالی یا بخشی از آن دچار کمبود انرژی یا کم خونی میشود

✅اگر در پاهایتان ضعف دارید طحالتان ضعیف است

✅انرژی طحال ، ماندگاری در روابط انسانها و دوستیها را تضمین میکند

 

طحال و احساسات ما:

احساسات

✅طحال سالم باعث فکر روشن میشود

✅طحال قوی ،شور و شوق زندگی را ایجاد میکند

✅اگر همیشه نگران هستید، طحالتان را تقویت کنید، ریشه نگرانیها در ضعف انرژی طحال است

✅اگر تصمیم گیری برایتان مثل رام کردن یک گاو نر سخت است، فکری برای تقویت انرژی طحالتان بکنید (ضعف طحال، ضعف در تصمیم گیری است)

✅اگر ذهنی مغشوش و ناروشن دارید طحالتان ضعیف است

✅اگر به طور افراطی به افراد کمک میکنید ، طحالتان در ضعف است

✅اگر احساس کسالت و بی علاقگی دارید، طحالتان ضعیف است

✅طحال اداره کننده خون است به حرکت و عملکرد خون توازن میبخشد

✅مشکلات طحال ، باعث استفراغ خونی، وجود خون در مدفوع، وجود خون زیر پوست، ازدیاد خون قاعدگی، وجود خون در ادرار و بسیاری از خونریزهای داخلی مزمن می شود

✅اگر تا حدی اضافه وزن دارید که بجز خوردن به چیز دیگری فکر نمیکنید ، انرژی طحالتان از توازن خارج شده است

✅اگر دیابت دارید طحال و غده آن لوزالمعده را باید تقویت کنید

✅سفتی عضلات یا ظاهر اندام شما، غالبا نشان دهنده قوت انرژی طحال است

  • علائم طحال در دهان آشکار میشود
  • درخشش طحال در لبها باز میشود
  • انرژی طحال باعث درک طعمهای پنجگانه میشود
  • طحال ضعیف، حساسیت به طعمها را از دست میدهد

 

لبهای زیبا ، طحال قوی

لبها تحت کنترل طحال هستند

لبهای پر خون، نشانه طحال قوی
لبهای رنگ پریده ، نشانه طحال ضعیف

 

✅ندای درونی ، آگاهی و آرامش درونی به طحال خوب بستگی دارد

شروع کنید